Effektiv och nytänkande digital kampanj för Nya Zeeland

Utveckling och strategi i samarbete med Osynlig NZ för Hello World och den Nya Zeeländska  kampanjen ”Hello Monday”. En digital kampanj som sträckte sig över fyra veckor och genererade 17,733 stycken nya potentiella kunder för Hello World.

utveckling för Hello World

Att öka medvetenheten

2016 fick vi på King Mary och Osynlig AB i uppdrag av Hello World i Nya Zeeland att skapa och designa en hemsida för deras digitala kampanj ”Hello Monday”. Syftet med kampanjen var att öka medvetenheten om Hello World.

Interaktiv tävling

I projektet var Osynlig NZ med och formade konceptet för tävlingen samt tog fram design medan King Mary stod för webbutvecklingen. Lösningen blev en tävling där det varje vecka presenterades ett nytt ”hemligt” resmål som besökaren i sin tur skulle försöka gissa rätt på.


För att tävla fick besökaren till att börja med se en kort film om det aktuella resmålet för att sedan ha möjligheten att klicka sig vidare till ytterligare en ledtråd om så behövdes. Det andra steget var en interaktiv jordglob som hade ett antal städer angivna. Besökaren kunde då snurra på jordgloben för att sedan klicka in på de olika städerna och att läsa mer om dem. När besökaren sedan valt den stad de gissade var veckans resmål klickade de i staden, fyllde i sina kontaktuppgifter och skickade in sitt svar.

Till översikt av case

Några andra case

Användarvänlig forskning

analys, design, strategi och utveckling för Forte

2015 fick vi i uppdrag att redesigna och förnya forte.se. Forte var i behov av en modern, responsiv och användarvänlig hemsida, internt och externt. Forte.se är en viktig referenskanal för många och det var därför viktigt att informationen på sidan skulle vara tydlig och enkel att uppfatta.

Inspirerande kulturköp i Norrland

design och utveckling för Scenkonst Västernorrland

Jojjo.se kom till att bli en inspirerande hemsida för Norrland med mycket färg och fokus på tillgänglighet.