Inspirerande kulturköp i Norrland

Jojjo.se kom till att bli en inspirerande hemsida för Norrland med mycket färg och fokus på tillgänglighet.

design och utveckling för Scenkonst Västernorrland

Att arbeta med färger och tillgänglighet

Hösten 2016 fick vi i uppdrag av Scenkonst Västernorrland att förnya en av deras hemsidor. Jojjo.se är en hemsida med mening att ge inspiration som ska leda till kulturköp i skolan. Syftet med uppdraget var att skapa en modern, användarvänlig och tillgänglig hemsida samtidigt som den skulle kännas lekfull. Sidan skulle sedan lyftas in under Scenkonst Västernorrlands tak.

Lekfull känsla

För att uppfylla uppdragets syfte togs en ny design fram. Designen innefattade både en lekfull känsla där färg var i fokus, samtidigt som tillgängligheten var viktigt i form av bland annat kontraster. För funktionaliteten gjordes åtgärder så som tillgänglighetsanpassningar.

Till översikt av case

Några andra case

Kreativ funktionalitet för reklambyrås hemsida

utveckling för Abby Priest

Samarbete mellan King Mary och Abby Priest. Tillsammans skapades det en kreativ och funktionell hemsida med fokus på användarvänlighet.

Användarvänlig forskning

analys, design, strategi och utveckling för Forte

2015 fick vi i uppdrag att redesigna och förnya forte.se. Forte var i behov av en modern, responsiv och användarvänlig hemsida, internt och externt. Forte.se är en viktig referenskanal för många och det var därför viktigt att informationen på sidan skulle vara tydlig och enkel att uppfatta.