Inspirerande kulturköp i Norrland

Jojjo.se kom till att bli en inspirerande hemsida för Norrland med mycket färg och fokus på tillgänglighet.

design och utveckling för Scenkonst Västernorrland

Att arbeta med färger och tillgänglighet

Hösten 2016 fick vi i uppdrag av Scenkonst Västernorrland att förnya en av deras hemsidor. Jojjo.se är en hemsida med mening att ge inspiration som ska leda till kulturköp i skolan. Syftet med uppdraget var att skapa en modern, användarvänlig och tillgänglig hemsida samtidigt som den skulle kännas lekfull. Sidan skulle sedan lyftas in under Scenkonst Västernorrlands tak.

Lekfull känsla

För att uppfylla uppdragets syfte togs en ny design fram. Designen innefattade både en lekfull känsla där färg var i fokus, samtidigt som tillgängligheten var viktigt i form av bland annat kontraster. För funktionaliteten gjordes åtgärder så som tillgänglighetsanpassningar.

Till översikt av case

Några andra case

Effektiv och nytänkande digital kampanj för Nya Zeeland

utveckling för Hello World

Utveckling och strategi i samarbete med Osynlig NZ för Hello World och den Nya Zeeländska  kampanjen ”Hello Monday”. En digital kampanj som sträckte sig över fyra veckor och genererade 17,733 stycken nya potentiella kunder för Hello World.

Användarvänlig forskning

analys, design, strategi och utveckling för Forte

2015 fick vi i uppdrag att redesigna och förnya forte.se. Forte var i behov av en modern, responsiv och användarvänlig hemsida, internt och externt. Forte.se är en viktig referenskanal för många och det var därför viktigt att informationen på sidan skulle vara tydlig och enkel att uppfatta.