Kreativ funktionalitet för reklambyrås hemsida

Samarbete mellan King Mary och Abby Priest. Tillsammans skapades det en kreativ och funktionell hemsida med fokus på användarvänlighet.

utveckling för Abby Priest

Kreativ användarvänlighet

Vi fick 2016 i uppdrag av Abby Priest att göra uppdateringar på deras hemsida. De ville ha en mer nutida känsla med användarvänliga funktioner som speglade deras kreativitet som reklambyrå.

Det var viktigt att projekten exponerades och att det var enkelt för användaren att hitta information om de olika casen.

Funktionellt bildspel

Lösningen på detta uppdrag blev ett casegalleri där möjligheten att blanda bilder och videos fanns. Textblock för både desktop och mobil skapades och en sån kallad ”bildsnurra” installerades. Både casen med video och bilder fick en ”läsa-mer”-funktion så att användaren kunde fördjupa sig i projekten.

Design och idé togs fram av Abby Priest medan King Mary stod för webbutvecklingen.

Till översikt av case

Några andra case

Inspirerande kulturköp i Norrland

design och utveckling för Scenkonst Västernorrland

Jojjo.se kom till att bli en inspirerande hemsida för Norrland med mycket färg och fokus på tillgänglighet.

Användarvänlig forskning

analys, design, strategi och utveckling för Forte

2015 fick vi i uppdrag att redesigna och förnya forte.se. Forte var i behov av en modern, responsiv och användarvänlig hemsida, internt och externt. Forte.se är en viktig referenskanal för många och det var därför viktigt att informationen på sidan skulle vara tydlig och enkel att uppfatta.